Oriënterende Bijeenkomst Armoedebeleid 19 april

Dit item is verlopen op 23-04-2012.

De bijeenkomst is op 19 april om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. 

Deze bijeenkomst over Armoedebeleid gaat vooral over de vraag hoe de gemeente mensen kan bereiken die steun nodig hebben. Niet alle maatregelen en voorzieningen worden nu optimaal gebruikt; er blijft geld over.

Daarom wil de gemeenteraad ideeën opdoen hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen weten waar ze recht op hebben en hoe ze dat kunnen verkrijgen. Daarbij kan de gemeente de hulp gebruiken van andere organisaties die armoede signaleren zoals: kerken, voedselbank, woningcorporaties, midden- en kleinbedrijf, scholen. Tijdens deze bijeenkomst hoort de raad graag van deze organisaties wat voor ideeën er leven en welke mogelijkheden er zijn. Iedereen die zelf suggesties heeft om mensen te bereiken die steun nodig hebben, is welkom om dit in te brengen. Deze kennis neemt de raad dan mee als zij later dit jaar de Nota Armoedebeleid gaan beoordelen en vaststellen.

Algemeen

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

  

Top