Oriënterende Bijeenkomst 22 september

Dit item is verlopen op 28-09-2011.

Op donderdagavond 22 september om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen is er een oriënterende bijeenkomst van de gemeenteraad over “De Kanteling”.

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is welkom

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond aan de oriënterende bijeenkomsten mee te doen. U kunt actief uw eigen ervaringen delen of u kunt ideeën opdoen. Voor meer achtergrondinformatie klik hier.

 

 

WMO: De Kanteling

 

De Kanteling wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zo toepassen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het belangrijkste doel van de Kanteling is de huidige uitvoering van de Wmo zo te kantelen dat participatie centraal staat. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit gewenste resultaten en niet slechts vanuit de bestaande voorzieningen.

 

Om de doelen van de kanteling te realiseren is er veel werk aan de winkel op lokaal niveau. Voor belangenbehartigers is er werk aan de winkel om de wensen, behoeftes en signalen van (kwetsbare) burgers in te brengen, om bestuurders en beleidsmakers te attenderen op alternatieven en om actief mee te denken over nieuw beleid. De gemeente zal zijn burgers moeten informeren over de doelen van de kanteling en de compensatieplicht en wat dit betekent voor de burger die aanklopt voor hulp en ondersteuning.

 

Er is een presentatie door Suzanne Konijnendijk (VNG projectleider “De Kanteling”).

Top