Oriënterende Bijeenkomst 17 november

Dit item is verlopen op 28-11-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert een oriënterende bijeenkomst op donderdagavond 17 november 2011 over de intensieve veehouderij. Daarbij wil de raad focussen op geur en gezondheid rond deze bedrijven.

Aanleiding voor deze oriënterende bijeenkomst is een geurvisie die binnenkort aan de raad wordt aangeboden door het college met de vraag deze vast te stellen. Daarnaast heeft laatst een inspreker bij de gemeenteraad vragen gesteld over eventuele gezondheidsrisico’s bij intensieve veehouderij.

 

Deze twee aspecten vormen voor de gemeenteraad aanleiding om deze oriënterende bijeenkomst te organiseren. Aan de Milieudienst West-Holland, de GGD Holland Midden en de LTO Noord is gevraagd om een bijdrage aan deze bijeenkomst te leveren zodat verschillende invalshoeken aan de orde komen.

 

De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1) en start om 20:00 uur. Klik hier voor agenda en stukken.

 

Algemene informatie:

Oriënterende bijeenkomst is een overkoepelende naam voor "ronde tafelgesprekken", "kernbezoeken", "thema avonden" en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of een goede analyse van een bepaalde problematiek. Van belang is dat het onderwerp op het juiste moment wordt geagendeerd; ruim voor besluitvorming. Invulling van deze bijeenkomsten hangt sterk af van het onderwerp. Vorm, inhoud en deelname verschilt dus per bijeenkomst. Al naar gelang het onderwerp wordt in het gemeentehuis of op locatie vergaderd of een werkbezoek gepland. Dit is het moment waarop de raad belanghebbenden uitnodigt om mee te praten.

Top