Openbaar vervoer in kleine kernen

Dit item is verlopen op 29-11-2010.

Donderdagavond 25 november, van 20.00 tot 21.00 uur, is in het gemeentehuis in Nieuwveen een oriënterende bijeenkomst van de raad over het openbaar vervoer in kleine kernen. Het Reizigersoverleg Midden Holland (ROM) geeft een presentatie om de raadsleden te informeren wat de gemeente kan betekenen voor het openbaar vervoer en het bereikbaar houden van kleine kernen.

Oriënterende bijeenkomst

“Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.  

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt u aanmelden, liefst via de mail ( griffier@nieuwkoop.nl ). Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie ook bereiken op 0172-521308.

Top