Op 2 april meningsvormende én besluitvormende raadsvergadering

Dit item is verlopen op 04-08-2015.

Meningsvormende raad 2 april 2015

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 2 april om 20.00 uur één meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Raadsvoorstel Besluit bodemkwaliteit – vaststellen Bodembeheernota
  • Raadsvoorstel Inventarisatie verkeersveiligheid fietsroutes
  • Raadsvoorstel Automatisering bediening Hoekse Aarbrug
  • Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA)

Besluitvormende raadsvergadering ook op 2 april

Volgens de oude werkwijze van de raad kwamen de raadsvoorstellen uit de meningsvormende raad twee weken later terug in de besluitvormende raadvergadering. Gezien het geringe aantal raadsvoorstellen heeft de agendacommissie besloten om  op dezelfde avond, namelijk 2 april rond 22.00 uur, een besluitvormende raadsvergadering te houden. Op de agenda komen de raadsvoorstellen die tijdens de voorafgaande meningsvormende raad als hamerstuk zijn aangemerkt. De in de meningsvormende raad als discussiestuk aangemerkte raadsvoorstellen komen dan op de agenda van de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken op deze website onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad en dan ‘beluister de raadsvergadering’.

Te downloaden:

Top