Ontwerpbestemmingsplan Ter Aar West; hoorzitting op 2 oktober

Dit item is verlopen op 10-10-2013.

De hoorzitting voor dit bestemmingsplan is op woensdagavond 2 oktober 2013 om 20.00 uur in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen.

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar West ter inzage. U kunt het plan inzien op de website van de gemeente (klik hier), op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Aanmelden voor de hoorzitting

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk maandagochtend 30 september tot 9.00 uur aanmelden. Wilt u dat a.u.b. zo snel mogelijk doen zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, vermeld daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

Doel van de hoorzitting

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om na de formele ter inzage periode, waarin u uw zienswijzen kunt indienen, van een bestemmingsplan een hoorzitting te houden. Tijdens de hoorzitting kunt u dus uw ingediende zienswijze aan een aantal raadsleden vertellen.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ingediende zienswijzen vindt later in het jaar plaats. Na de hoorzitting worden de reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie voorbereid en uitgewerkt. Deze reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

Top