Meningsvormende raden op 7 november 2013

Dit item is verlopen op 28-11-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 7 november 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Project herinrichting Voorwegzone
 4. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hollandsekade 1b / Noordenseweg 50a
 5. Grondtransporten Zuidhoek
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen 
 4. Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein Liemerhof in Nieuwveen
 5. Raadsvoorstel Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren
 6. Raadsvoorstel Verzoek quickscan effecten rekenkameronderzoeken
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken; dat kan het best tijdens de meningsvormende raad. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de besluitvormende raadsvergadering van 21 november 2013 een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken bij “agenda en stukken”. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via “beluister de raadsvergadering” (opent in nieuw venster).

Top