Meningsvormende raden op 14 februari 2013

Dit item is verlopen op 04-03-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 14 februari 2013 twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Tussenstand uitvoering collegeprogramma Samen aan de slag
 4. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Gemeentelijke binnensportaccommodaties
 5. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Afdoeningstermijnen
 6. Brief 821 Werkgroep De Blijvers over Noordse buurt
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting 

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (na agendapunt 3 van de MR I; rond 20:30 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Beleidskader programma Rijnstreek werkt
 4. Raadsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zekerheidswetgeving (Handhavingswet)
 5. Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

 

De agenda’s en de achterliggende stukken staan onder "agenda en stukken"; klik hier voor de MR I en klik hier voor de MR II

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder "agenda en stukken". In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

 

Top