Meningsvormende raden op 1 september

Dit item is verlopen op 11-09-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 1 september 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure en voorbereidingsbesluit Noordenseweg (De Zevensprong)
 4. 1e Partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland
 5. Raadsvoorstel 1e Partiële herziening OV-visie Holland Rijnland
 6. Raadsvoorstel Partiële herziening bestemmingsplan Noorden en Woerdense Verlaat (Vlietpark)
 7. Raadsvoorstel Verordening Woonfonds 2011 en de Structuurvisie deel 2
 8. Planschade “Tennisboerderij”
 9. Geuroverlast intensieve veehouderij
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 14. Sluiting

 Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van de MR I te gaan. Klik hier om naar de geindexeerde geluidsopname te gaan.

 

Agenda (concept) MR II

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies
 4. Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 5. Beleidsnota Coffeeshops Nieuwkoop
 6. Handhaving Zomerparken
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van de MR II te gaan. Klik hier om naar de geindexeerde geluidsopname te gaan.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Top