Meningsvormende raden 8 december 2016

Dit item is verlopen op 17-12-2016.

Op de agenda's o.a. startnotitie recreatiewoningen, bestemmingsplan kern Nieuwveen Zevenhoven Noordeinde, Aardamseweg, Sociaal Domein, DNA Nieuwkoop en Netwerk Ontdek Nieuwkoop.

Donderdagavond 8 december 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Startnotitie beleidsvisie recreatiewoningen gemeente Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Kern Nieuwveen Zevenhoven Noordeinde
 5. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet t.b.v. de reconstructie van de Aardamseweg
 6. Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein Nieuwkoop 2015
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raden I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel DNA en visie dorp Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Ondersteuning en doorontwikkeling Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON)
 5. Raadsvoorstel Decemberwijziging 2016
 6. Raadsvoorstel Controleprotocol 2015-2017
 7. Raadsvoorstel Extra budget huisvesting sociaal domein
 8. Raadsvoorstel Gezond GeregelD
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 13. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top