Meningsvormende raden 7 januari 2016

Dit item is verlopen op 23-01-2016.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 7 januari 2016 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen.

De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?
 4. Raadsvoorstel Vaststelling Economische Actieagenda
 5. Raadsvoorstel Invoering digitaal vaarvignet Nieuwkoopse Plassen
 6. Raadsvoorstel Beleids- & beheerplan openbaar groen 2016-2020
 7. Raadsvoorstel Business case I&A (Informatisering en Automatisering) Nieuwkoop
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 12. Sluiting
   

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Huisvesting Statushouders
 4. Raadsvoorstel Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 5. Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 10. Sluiting
   

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' staan alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top