Meningsvormende raden 7 april 2016

Dit item is verlopen op 29-04-2016.

Donderdagavond 7 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. huisvesting en integratie statushouders en diverse bestemmingsplannen.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Huisvesting en integratie statushouders
 4. Raadsvoorstel 2e verordening tot wijziging van de verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012
 5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 6. Berichten uit B&W
 7. Rondvraag
 8. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 9. Sluiting
   

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7
 4. Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening"
 6. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland, 1e herziening"
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening"
 8. Rapport Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA)
 9. Jaarverslag Griffie 2015
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
   

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda & vergaderstukken' staan, uiterlijk één week voor de vergadering,  alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top