Meningsvormende raden 4 februari 2016

Dit item is verlopen op 20-02-2016.

Donderdag 4 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. Actieplan Nieuwkoop Werkt, Regionale uitstraling kern Nieuwkoop en Budget initiatieven samenleving.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Financieringssystematiek Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en korpsbeleidsplan VRHM
 4. Raadsvoorstel Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling Kern Nieuwkoop’
 5. Raadsvoorstel Actieplan Nieuwkoop Werkt
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 10. Sluiting
   

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving
 4. Raadsvoorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017
 5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 6. Berichten uit B&W
 7. Rondvraag
 8. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 9. Sluiting
   

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda & vergaderstukken' staan, uiterlijk één week voor de vergadering,  alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top