Meningsvormende raden 31 oktober 2013

Dit item is verlopen op 04-11-2013.

Op donderdagavond 31 oktober 2013 om 20.00 uur vindt het zogenaamde “oktober-gesprek” over diverse financiële stukken plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen. In dit gesprek tussen college van B&W en de gemeenteraad wordt naar de stand van zaken in dit jaar (Najaarsnota 2013) en naar volgend jaar (Programmabegroting 2014) gekeken.

Om 20.00 uur geeft wethouder Melzer in de raadzaal een centrale presentatie van ongeveer 5 minuten. Daarna splitst de vergadering zich in twee delen.

Onderwerpen MR I (vanaf 20.10 uur in de raadszaal)

Blok 1: Ruimtelijke ontwikkeling en projecten (van 20.10 uur tot 21.25 uur)

 • Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling
 • Projecten

Blok 2: Beheer, Bedrijvigheid en Toerisme (van 21.30 uur tot 22.45 uur)

 • Programma 2: Bedrijvigheid en toerisme
 • Programma 3: Ruimtelijk beheer

Onderwerpen MR II (vanaf 20.10 uur in de commissiekamer)

Blok 1: Maatschappelijk (van 20.10 uur tot 21.25 uur)

 • Programma 4: Sociale participatie
 • Programma 5: Sport en ontspanning
 • Programma 6: Onderwijs en cultuur
 • Programma 7: Economische participatie

Blok 2: Middelen (van 21.30 uur tot 22.45 uur)

 • Programma 8: Openbare orde en Veiligheid
 • Programma 9: Klant Contact Centrum
 • Programma 10: Bestuur
 • Algemene dekkingsmiddelen

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken; dat kan het best tijdens de meningsvormende raad. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken opgenomen onder “agenda en stukken”. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via “beluister de raadsvergadering” (opent in nieuw venster).

Top