Meningsvormende raden 30 november 2017

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

Op de agenda's o.a. Subsidie Hockeyclub Nieuwkoop, Zevenhovenseweg, Teylerspark, Noorder- en Zuidereiland, Belastingverordeningen en tarieven 2018 en Burgerparticipatie.

Donderdagavond 30 november 2017 om 20.00 uur zijn er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Incidentele subsidie voor Hockeyclub Nieuwkoop voor nieuw hoofdveld
 4. Raadsvoorstel Verkeersveiligheid Zevenhovenseweg
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark
 6. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Teylerspark Nieuwveen
 7. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied
 8. Raadsvoorstel Vaststelling stedenbouwkundig plan Noorder- en Zuidereiland en herziening grondexploitatie GZ25 plan De Verwondering
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de Raad
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 13. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
 4. Raadsvoorstel Decemberwijziging 2017
 5. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven 2018
 6. Raadsvoorstel Normenkader 2017
 7. Raadsvoorstel Burgerparticipatie
 8. Regionale Woonagenda Holland Rijnland
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de Raad
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top