Meningsvormende Raden 30 augustus

Dit item is verlopen op 13-09-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 30 augustus 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Projectvoorstel Blokland 29a Nieuwveen
 4. Raadsvoorstel Definitief Ontwerp De Verwondering
 5. Raadsvoorstel Projectbesluit landgoed Nieuwveen
 6. Raadsvoorstel 1e Verordening tot wijziging van de marktverordening Nieuwkoop 2008
 7. Raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst en verordening Cyclus
 8. Monitoren gezondheidsrisico’s / geurverordening
 9. Brief 260: Parkeerplaats N231 bij garage/tankstation Maas
 10. Brief 287: Aanbieding rapport PAS/Natura 2000
 11. Brief 255: Ophalen huishoudelijk afval Project “Nieuwe Cope”
 12. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 13. Berichten uit B&W
 14. Rondvraag
 15. Actielijst vorige Meningsvormende Raad I vaststellen
 16. Sluiting

 

Om direct door te gaan naar de agenda en achterliggende stukken van MR I klik hier

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Jaarverslag 2011 Ombudsman
 4. Raadsvoorstel Quickscan Juridische Kwaliteitszorg
 5. Raadsvoorstel Krediet verbouwen Vosseschans en Onderwijs Leerpakket voor extra groep basisschool Het Kompas
 6. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten partiële herziening bestemmingsplan Oostkanaalweg 49B
 7. Raadsvoorstel Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 2012 (gaat niet over de aanlegplaatsen van boten)
 8. Brief 242: Handhaven en beheer gemeentelijke wandelgebiedjes
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 13. Sluiting

 

Om direct door te gaan naar de agenda en achterliggende stukken van MR II klik hier

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken)

 

Top