Meningsvormende raden 27 november 2014

Dit item is verlopen op 12-03-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 27 november 2014 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019
 4. Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2014 t/m 2018
 5. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, partiële herziening Simon van Capelweg 52-54
 6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160A
 7. Raadsvoorstel Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland
 8. Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 9. Raadsvoorstel Aankoop rioolwaterzuiveringsterrein Ter Aar
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 14. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop 2014
 4. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015
 5. Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn dan wordt uw spreektijd korter omdat er in totaal een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

 

Top