Meningsvormende raden 27 juni 2013

Dit item is verlopen op 22-07-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 27 juni 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I  

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Oplossingsrichting afvalbrengstation
 4. Raadsvoorstel 2e wijziging verordening winkeltijden
 5. Raadsvoorstel Gladheidsbestrijding, automatisch strooien op basis van GPS-navigatie
 6. Raadsvoorstel Aanvraag suppletie-uitkering in het gemeentefonds voor de opsporingskosten van een explosief in plangebied Langeraar Oost
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijsten vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II 

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Wijziging verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013
 4. Raadsvoorstel Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
 5. Raadsvoorstel Notitie veilige schoolroutes
 6. Brieven over grondtransport Zuideinde
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijsten vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top