Meningsvormende raden 22 juni 2017

Dit item is verlopen op 14-07-2017.

Op de agenda o.a. Rotonde Aardamseweg-Westkanaalweg, Teylersplein 2, Bestemmingsplan Middelweg, De Verwondering, Jeugdhulp en Energieakkoord.

Donderdagavond 22 juni 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Rotonde Aardamseweg - Westkanaalweg
 4. Raadsvoorstel Verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Teylersplein 2 Nieuwveen
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Middelweg
 6. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Ter Aar Middelweg
 7. Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering
 8. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2018 SWA
 9. Vervolgproces 'De Verwondering'
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raden I vaststellen
 14. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel 1e wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van leges 2017
 4. Raadsvoorstel Prognose uitgaven Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 en verder met voorstel voor aanvullend budget
 5. Raadsvoorstel Energieakkoord Holland-Rijnland 2017 - 2025
 6. Raadsvoorstel Opheffing gemeenschappelijke regeling SOPORA
 7. Raadsvoorstel Online publicatie begroting
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top