Meningsvormende raden 2 oktober 2014

Dit item is verlopen op 17-10-2014.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 2 oktober 2014 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Let op: meningsvormende raad II heeft een afwijkende starttijd namelijk om 19.30 uur. Dit is gedaan om wethouder Pietersen de kans te geven om bij beide vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Verleggen komgrens Oostkanaalweg (N460)
 4. Raadsvoorstel Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest
 5. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Ter Aar West
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 19.30 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling verordening Sociale Domein 2015
 4. Raadsvoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid
 5. Actualisatie reglement van orde en afsprakenlijst en vaststellen raadsplanning 2015
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn dan wordt uw spreektijd korter omdat er in totaal een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

 

Top