Meningsvormende Raden 19 mei

Dit item is verlopen op 24-05-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 19 mei 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden.

 

Agenda (concept) MR I

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Raadsvoorstel Aanpassen raadszaal
 4. Raadsvoorstel Vuilwater innamepunt
 5. Raadsvoorstel Beleidsvisie externe veiligheid
 6. Raadsvoorstel 4e Wijziging Algemene plaatselijke verordening
 7. Raadsvoorstel 5e Wijziging Algemene plaatselijke verordening
 8. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland
 9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken van deze Meningsvormende Raad I te gaan.

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Raadsvoorstel Startnotitie Maatschappelijke Structuurvisie 2020
 4. Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop “Allemaal meedoen!”
 5. Raadsvoorstel Verordening leerlingenvervoer
 6. Raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan onderwijs
 7. Raadsvoorstel Visiedocument herpositionering taken ISDR
 8. Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid
 9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag 
 12. Actielijst MR II van 14 april 2011 vaststellen
 13. Sluiting

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken van deze Meningsvormde Raad II te gaan.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Top