Meningsvormende raden 18 januari 2018

Dit item is verlopen op 02-02-2018.

Op de agenda o.a. gebruik recreatiewoningen, particuliere bouwinitiatieven, bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, bestemmingsplan Schilkerweg 6 en gasloze nieuwbouw.

Donderdagavond 18 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen; dat gebeurt 1 februari 2018 in de besluitvormende raadsvergadering. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen
 4. Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schilkerweg 6, Ter Aar
 6. Raadsvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
 4. Raadsvoorstel Discussienota Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018
 5. Raadsvoorstel Opheffing van de 'Reserve Woondiensten Aarwoude' en toevoeging van het opgenomen saldo aan de 'Reserve Goedkope Woningen'
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W en de Raad
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 10. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top