Meningsvormende Raden 16 februari

Dit item is verlopen op 04-03-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie (Langeraar)
 4. Raadsvoorstel Start vrijstelling voor bouwen kassencomplex (Paradijsweg 14)
 5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 6. Berichten uit B&W
 7. Rondvraag
 8. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 9. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling
 4. Raadsvoorstel Opheffingsbesluit Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR)
 5. Raadsvoorstel Vaststellen verordeningen vanwege het opheffen van de ISDR (o.a. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, Langdurigheidtoeslag Wet werk en bijstand, Wet inburgering en Re-integratieverordening)
 6. Raadsvoorstel Continueren lokaal gezondheidsbeleid
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

  

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Informatie over de raad staat op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Klik hier voor de MR I en voor MR II hier.

 

Top