Meningsvormende raden 15 en 16 juni 2016

Dit item is verlopen op 04-07-2016.

Op woensdag- en donderdagavond 15 en 16 juni bespreekt de raad de jaarstukken 2015, voorjaarsnota 2016 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2017 - 2020 in vier meningsvormende raden.

De raad bespreekt deze financiële stukken per programma:

  • Ruimtelijke ontwikkeling op woensdag 15 juni
  • Sociaal domein op woensdag 15 juni
  • Ruimtelijk beheer op donderdag 16 juni
  • Bestuur en dienstverlening op donderdag 16 juni

Deze vier meningsvormende raden worden gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen en starten allemaal om 20.00 uur. De financiële stukken staan onder 'agenda & vergaderstukken'.

Raadsleden leveren vooraf discussiepunten aan waarover in ieder geval gesproken wordt. Deze zijn samengevoegd en hieronder gepubliceerd in het document 'Onderwerpen en tijdsschema MR 15 en 16 juni 2016​' zodat duidelijk is wanneer een bepaald onderwerp besproken wordt.

Top