Meningsvormende raden 14 maart 2013

Dit item is verlopen op 31-03-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 14 maart 2013 om 20.00 uur gelijktijdig twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “glastuinbouw”
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Langeraar en Papenveer”
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘natuurontwikkeling Bosweg Woerdense Verlaat”
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken van de MR I te gaan.

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Transitie zorg voor de jeugd
 4. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA
 5. Conceptprogramma 2014 RDOG Hollands Midden
 6. Jaarverslag griffie Nieuwkoop 2012
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken van de MR II te gaan.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken op de website. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Top