Meningsvormende Raden 14 juni

Dit item is verlopen op 29-06-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 14 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Langeraar Oost
 4. Raadsvoorstel Verordeningen Starterslening en Woonfonds
 5. Reactie B&W op schriftelijke vragen Nieuw Amstel Oost
 6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Zendmachtiging (onder voorbehoud)
 4. Raadsvoorstel Speelruimtebeleidsplan
 5. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW
 6. Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2013 gemeenschappelijke regeling SWA
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Klik hier voor de agenda en stukken van de MR I en hier voor de die van de MR II.

 

Top