Meningsvormende raden 11 september 2014

Dit item is verlopen op 28-01-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie bestemmingsplna Landelijk gebied 
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Simon van Capelweg 78 en 80, Noorden
 5. Raadsvoorstel Coördinatie en toezicht op werkzaamheden kabels en leidingen
 6. Brief B&W: Regionale uitvoering van de Participatiewet
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning) 
 4. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 5. Berichten uit B&W
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken'  vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

 

Top