Meningsvormende raden 11 april 2013

Dit item is verlopen op 26-04-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 11 april 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I  

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Verwondering
 4. Raadsvoorstel Stedenbouwkundig kader Ter Aar West
 5. Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties
 6. Ingekomen brieven parkeerplaatsen Lindenplein
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Actualisatie Programma’s Dienstverlening en Informatievoorziening
 4. Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen
 5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 6. Berichten uit B&W
 7. Rondvraag
 8. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 9. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder "agenda en stukken". In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

Vanaf nu kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via “beluister de raadsvergadering”.

Top