Meningsvormende Raden 10 mei

Dit item is verlopen op 24-05-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 10 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Nota Mantelzorgwoningen
 4. Raadsvoorstel Duurzaamheidagenda 2012-2014
 5. Raadsvoorstel Beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2012-2015
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Capaciteitsvraagstuk algemene begraafplaatsen
 4. Raadsvoorstel Beleidsplan bestuurlijk handhaven 2011/12-2014
 5. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 6. Berichten uit B&W
 7. Rondvraag
 8. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 9. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Voor de MR I klik hier en voor de MR II klik hier.

 

Top