Meningsvormende raden 10 april 2014

Dit item is verlopen op 18-04-2014.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 10 april 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2014
 4. Brief B&W – Raadpleging over collegevoorstel invulling budget dorpsgericht werken 2014
 5. Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst voorfinanciering plankosten gemeente Nieuwkoop - Rabobank
 6. Raadsvoorstel Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013
 7. Raadsvoorstel Toetsingsbeleid Bouwbesluit 2012
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 12. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Effect van herindeling
 4. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Effecten Rekenkamerrapporten 2010-2014
 5. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en VRHM
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

 

Top