Meningsvormende raden 1 oktober

Dit item is verlopen op 16-10-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 1 oktober 2015 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Reparatiebestemmingsplan Kern Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Renovatie openbare surfsteiger Langeraar
 5. Raadsvoorstel Aanpassen administratieve verwerking en dekking Noordse Buurt en Sleutelprojecten
 6. Raadsvoorstel Vergoeding fractieassistenten
 7. Raadsvoorstel Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers Nieuwkoop 2015
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 12. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Evaluatie werken met dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop 2015
 4. Raadsvoorstel Duurzaamheidsambitie scholenbouw Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel  Strategisch plan onderwijs en huisvesting
 6. Raadsvoorstel Krediet nieuwbouw Ashram College locatie Nieuwkoop
 7. Raadsvoorstel Ter Aar Vernieuwd Verbonden
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 12. Sluiting

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top