Meningsvormende Raden 1 december

Dit item is verlopen op 15-12-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 1 december 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Sport en recreatiezone Langeraar
 5. Raadsvoorstel Hondenbeleid
 6. Raadsvoorstel Rioolaansluitverordening
 7. Snippergroenbeleid (brief B&W)
 8. Concept Politiejaarplan 2012
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 13. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Ontwikkelingen consultatiebureaus Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2012
 5. Raadsvoorstel Papierloos vergaderen
 6. Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop
 7. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Treasury
 8. Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2012
 9. Raadsvoorstel Continuering Wmo-beleid na 2011
 10. Omgang raadslid/raadsfractie met externe contacten
 11. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Informatie over de raad staat op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Klik hier om direct naar de agenda van de MR I te gaan en klik hier om direct naar de agenda van de MR II te gaan.

 

 

Top