Meningsvormende raad van woensdag 16 mei 2007

Dit item is verlopen op 17-05-2007.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op woensdag 16 mei 2007 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raadsvergadering. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

De inhoudelijke agendapunten van deze vergadering zijn:

  • Raadsvoorstel onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg Nieuwkoop.
  • Raadsvoorstel eerste tussentijdse rapportage.
  • Raadsvoorstel vaststellen archiefverordening.
  • Raadsvoorstel overdracht uitvoering Wet Inburgering aan de ISD de Rijnstreek.
  • Raadsvoorstel instemming met de 6wijziging gemeenschappelijke regeling ISDR. 
  • Ontwerp programmabegroting 2008 ISD de Rijnstreek.
  • Raadsvoorstel om bezwaarschrift van mevrouw F. Spijker namens de heren R. en J. Flikweert ongegrond te verklaren.

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op deze website onder "politiek en bestuur".

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

Top