Meningsvormende raad op 8 januari 2015

Dit item is verlopen op 26-01-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 8 januari 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Verzoek aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot status recreatieparken
  4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schoterhoek II
  5. Proces evaluatie 'werken met dorpraden'
  6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  7. Berichten uit B&W
  8. Rondvraag
  9. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
  10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn dan wordt uw spreektijd korter omdat er in totaal een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij agenda en stukken vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top