Meningsvormende Raad op 31 augustus 2017

Dit item is verlopen op 20-04-2018.

Op de agenda o.a. Bestemmingsplan Driekoppenland.

Donderdagavond 31 augustus 2017 om 20.00 uur is er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Landelijk gebied Nieuwkoop - nieuw besluit inzake bestemmingsplan Landelijk Gebied m.b.t. bestemming Hogedijk 3 Zevenhoven
  4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Driekoppenland
  5. Raadsvoorstel Proces kabels en leidingen, begrotingswijziging 2017
  6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  7. Berichten uit B&W en Raad
  8. Rondvraag
  9. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
  10. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top