Meningsvormende Raad op 27 september 2012

Dit item is verlopen op 04-10-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 27 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 3. Vaststellen agenda
 4. Raadsvoorstel Vaststelling Definitief Ontwerp Damsteate – Langeraar
 5. Raadsvoorstel Opdracht extern adviseur Sleutelprojecten
 6. Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012 en de 1e verordening tot wijziging van de verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012.
 7. Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012
 8. Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
 9. Raadsvoorstel Actualiseren Reglement van Orde
 10. Brief 389: Voetbalkooi en JOP Zevenhoven
 11. Brief 421: Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2011
 12. Brief 436: Afwegingskader toestaan extra woningbouw
 13. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 14. Berichten uit B&W
 15. Rondvraag
 16. Actielijst Meningsvormende Raden 30 augustus vaststellen
 17. Sluiting

 

Om direct door te gaan naar de agenda en achterliggende stukken van deze MR I klik hier

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken)

Top