Meningsvormende raad op 20 april 2017

Dit item is verlopen op 15-05-2017.

Op de agenda o.a. beleidsregel Wonen - Vliegen, aankopen Westkanaalweg en gebiedsontwikkeling Buytewech Noord.

Donderdagavond 20 april 2017 om 20.00 uur is er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 113, 117 en 117a Ter Aar
 4. Raadsvoorstel Beleidsregel Wonen - Vliegen
 5. Raadsvoorstel Uitbreiden projectenportefeuille
 6. Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling  Buytewech-Noord
 7. Raadsvoorstel  Vervangen ondergrondse glas- en papierbakken in de kern Nieuwkoop
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken of -luisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken of –luisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top