Meningsvormende raad op 15 februari

Dit item is verlopen op 15-02-2007.

De vergadering wordt gehouden op 15 februari 2007 om 19.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Spreekrecht inwoners

4. Toekomst Rijnstreekberaad

5. Bouwplan Molenstraat

6. Sluiting

 

Informatie over de raad staat op deze website onder "politiek en bestuur".

Onder "agenda's" vindt u de vergaderstukken.

De meningsvormende raad is een raadsvergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Dit is het moment waarop belanghebbenden kunnen inspreken over de onderwerpen op de agenda.

 Aanmelden bij de griffie (0172-521308), tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering, is wel nodig.

Top