Meningsvormende raad 7 oktober

Dit item is verlopen op 10-10-2010.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 7 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) Meningsvormende Raad

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling nota grondbeleid
 4. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Langeraarseweg 161-d
 5. Raadsvoorstel Vaststellen telecommunicatieverordening
 6. Raadsvoorstel Vaststelling brandbeveiligingsverordening
 7. Raadsvoorstel Vaststellen 3e wijziging verordening begraafplaatsen
 8. Raadsvoorstel Planning raadsvergaderingen 2011
 9. Raadsvoorstel Discussie samenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 14. Sluiting

  

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Onder “agenda en stukken” vindt u de stukken van de vergaderingen; of klik hier.

Top