Meningsvormende raad 5 maart 2015

Dit item is verlopen op 20-03-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 5 maart 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar
 4. Raadsvoorstel Verleggen komgrens Langeraarseweg
 5. Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen 2015-2019
 6. Raadsvoorstel Breedbandnetwerk NieuwkoopNet
 7. Raadsvoorstel Toetreding gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 8. Initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden
 9. Reactie op schriftelijke vraag: Betrekken inwoners bij Noordereiland - De Verwondering
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raden van 5 februari 2015 vaststellen
 14. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn dan wordt uw spreektijd korter omdat er in totaal een half uur is gereserveerd voor alle insprekers samen. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij agenda en stukken vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raad. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top