Meningsvormende raad 3 juli 2014

Dit item is verlopen op 18-07-2014.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 3 juli om 20.00 uur één meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

De besluitvorming over de meeste agendapunten vindt plaats op donderdag 17 juli 2014.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Keuze externe klachtvoorziening (ombudsman)
 4. Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden (koopzondagen)
 5. Raadsvoorstel Budget uitvoering LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP)  2014-2018
 6. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Hollandsche Leeuw, Dorpsstraat 75
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
 11. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken; het best tijdens de meningsvormende raad. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken bij 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via “beluister de raadsvergadering”.

Top