Meningsvormende Raad 29 september

Dit item is verlopen op 04-10-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 29 september 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad (er is geen MR II). In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Verbeterplan voetbalaccommodaties
 4. Raadsvoorstel Beheer Voetbalaccommodaties
 5. Raadsvoorstel Nota uitgangspunten Langeraar & Papenveer
 6. Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
 7. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Langeraar Oost
 8. Raadsvoorstel Herziening grondexploitatie Zuidhoek en Meijepark
 9. Raadsvoorstel Herstel bestemmingsplan Noordse Buurt m.b.t. Floraweg 37 in Noorden
 10. Raadsvoorstel Toetreding tot Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en Waardebepaling
 11. Geuroverlast intensieve veehouderij
 12. Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop
 13. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 14. Berichten uit B&W
 15. Rondvraag
 16. Actielijsten vorige Meningsvormende Raden vaststellen
 17. Sluiting

  

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raad. Klik hier.

Top