Meningsvormende Raad 24 november

Dit item is verlopen op 29-11-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 24 november 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Op de agenda staat één onderwerp namelijk de inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost. Dit is het beste moment voor belanghebbenden om in te spreken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). Uiterlijk 17 november zijn agenda en achterliggende stukken in te zien via "agenda en stukken"; klik hier.

 

Hoeveel inspreektijd u krijgt hangt af van het aantal vooraf aangemelde insprekers. Als u zich ruim van te voren aanmeldt heeft de griffier een goed overzicht van het aantal insprekers en wordt de inspreekvolgorde en inspreektijd voor de vergadering aan u doorgegeven.

 

Als de gemeenteraad op 24 november concludeert dat er voldoende informatie is dan komt het raadsvoorstel op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 15 december 2011.

Top