Meningsvormende Raad 24 april 2008

Dit item is verlopen op 03-05-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 24 april 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Agenda

1         Opening

2         Vaststellen agenda

3         Berichten uit B&W

4         Raadsvoorstel Fietsknooppuntensysteem 2008

5         Raadsvoorstel Bestemmingsplan D. Hofstedepark

6         Raadsvoorstel Frictiekosten gemeentelijke herindeling

7         Brief van B&W over aankoop politiebureau Achterweg

8         Brief van B&W over afwijking aanbestedingsregels vervolgtraject Brede School

9         Raadsvoorstel grondexploitatie (vertrouwelijk)

10     Actielijst vorige meningsvormende raad

11     Rondvraag

12     Sluiting

 

Besluitvormende raadsvergadering op 8 mei 2008

De agendapunten uit de meningsvormende raden van 17 en 24 april 2008, waarvoor een besluit moet worden genomen, worden dan voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder "politiek en bestuur".

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

Parallelsessie 24 april 2008

Gelijktijdig met de meningsvormende raad presenteert het college van B&W enkele plannen aan de raad. Ook deze bijeenkomst is in het gemeentehuis in Nieuwveen en begint om 20.00 uur

 

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Presentatie over de stedenbouw Achterweg
4. Presentatie over het Kulturhus
5. Presentatie over de verkeerssituatie Noorden
6. Sluiting

 

Gewijzigde agenda meningsvormende raad 17 april 2008

De vorige week gepubliceerde agenda van de meningsvormende raad van 17 april is op een punt gewijzigd. Het agendapunt "Liquiditeitsprognose" is toegevoegd aan de agenda.

Top