Meningsvormende raad 23 oktober

Dit item is verlopen op 24-10-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 23 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

De agenda vindt u elders op deze site.

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 6 november 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 23 en 30 oktober 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda van de meningsvormende raad van 30 oktober wordt volgende week in het Witte Weekblad gepubliceerd en staat al op de website.

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder “politiek en bestuur”.

Onder “agenda” vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

Top