Meningsvormende raad 19 januari 2017

Dit item is verlopen op 06-02-2017.

Op de agenda o.a. Burgerhulpverlening en AED's  en Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 .

Donderdagavond 19 januari om 20.15 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Burgerhulpverlening en AED's
  4. Raadsvoorstel Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 - 2025
  5. Raadsvoorstel Overname verlichtingsareaal leasecontract CityTec
  6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  7. Berichten uit B&W
  8. Rondvraag
  9. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen
  10. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top