Meningsvormende raad 18 september 2008

Dit item is verlopen op 19-09-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 18 september om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Raadsvoorstel Kredieten realisatie basisschool Antonius in Noorden
  5. Raadsvoorstel Openbaarmaking nevenfuncties griffier
  6. Raadsvoorstel Wijziging stedenbouwkundige plan Achterweg
  7. Actielijst Meningsvormende raad 10 juli vaststellen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 2 oktober 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 11 en 18 september 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Top