Meningsvormende raad 18 maart

Dit item is verlopen op 23-03-2010.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 18 maart om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffier  tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

Agenda (concept) meningsvormende raad I om 20.00 uur in de raadszaal

 

1.   Opening

2.   Vaststellen agenda

3.   Wijngaardcamping Neascas

4.   Woonvisie: resultaten vooronderzoek

5.   Raadsvoorstel Rapport rekenkamer Wet Maatschappelijke Ondersteuning

6.   Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2010

7.   Raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering 2010

8.   Rekenkamerbrief Quickscan organisatiestructuur

9.   Raadsvoorstel Werkgeverscommissie griffie

10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

11. Berichten uit B&W

12. Rondvraag

13. Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen

14. Sluiting

 

Klik hier om naar de agenda met de achterliggende stukken te gaan.

Top