Meningsvormende raad 17 januari 2008

Dit item is verlopen op 18-01-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 17 januari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

4 Raadsvoorstel Verordening Starterregeling

5 Raadsvoorstel bezwaar over WVG Noordse Buurt

6 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar (indien op tijd beschikbaar)

7 Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton

8 Raadsvoorstel Duurzaam Veilig Papenveer

9 Geluidsoverlast van de N231

10 Brief van het college van B&W over Mer-Schiphol

11 Bevindingen nulmeting / interim controle accountant

12 Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2008

13 Rondvraag

14 Sluiting

Top