Meningsvormende Raad 15 november 2012 (aangepast)

Dit item is verlopen op 19-11-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 15 november 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

* De gemeenteraad heeft (op 8 november) besloten om als agendapunt 7a toe te voegen:  Raadsvoorstel Bekrachtiging en opheffing geheimhouding diverse stukken.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Notitie oplossingsrichtingen Afvalbrengstation Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Startnotitie nieuw monumentenbeleid
 5. Raadsvoorstel Verordeningen Starterslening en Woonfonds
 6. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling SVHW
 7. Brief 546 Reclameborden om lantaarnpalen
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijsten vorige Meningsvormende Raden vaststellen
 12. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.  Kljfkjdklfj Klik

 

Top